Copyright

Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albert Hendriks Journalistiek & Publiciteit.

Verantwoording

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar het is mogelijk dat er na het verschijnen ervan kleine veranderingen zijn opgetreden. Wij kunnen daarvoor uiteraard geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin voor eventuele fouten. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de door de adverteerders aangeboden goederen en/of diensten.

Voorbehoud adverteerders

De adverteerders op deze site, die er altijd naar streven hun produkten en diensten te verbeteren, behouden zich, vóór de definitieve boeking, te allen tijde het recht voor specificaties en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting.

Persoonlijke Informatie

Friesland Holland (dochteronderneming Albert Hendriks Journalistiek & Publiciteit) verzamelt en bewaart geen persoonlijke informatie zoals naam, adres, telefoonnummer etc. tenzij vrijwillig aan ons verschaft, bijvoorbeeld d.m.v. e-mail of bestellingen. Persoonlijke informatie wordt gebruikt om uw wensen met betrekking tot onze diensten beter te begrijpen en u informatiemateriaal toe te sturen. Friesland Holland zal uw persoonlijke informatie niet verhuren of verkopen aan niet Friesland Holland gelieerde bedrijven.

01.10.2008

Nummer Kamer van Koophandel: Leeuwarden 01046479