Publicatiedatum: 2 februari 2015
Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

De vesting Sneek

Sneek (in het Fries ‘Snits’) ontstond in de elfde eeuw uit twee dicht bij elkaar gelegen terpen. De stad ligt op de grens van klei- en veengebied.

SNEEK: Stadhuis • Town Hall
SNEEK: Stadhuis • Town Hall

De allereerste bebouwingen verschenen op de terp waar nu de grote Martinikerk staat. De Martinikerk werd op de westelijke terp gebouwd, en stamt uit de periode rond 1500.

De vesting Sneek
In het begin van de zestiende eeuw werd Sneek van vestingwerken voorzien en daardoor werd het de best verdedigde stad van Friesland.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw en in de achtiende eeuw was Sneek een bloeiende stad en ook een snel groeiende stad. Helaas is in die tijd veel verloren gegaan. Zo zijn in de achttiende eeuw bijvoorbeeld de stadsmuren en bolwerken gesloopt.
Sneek staat bekend om zijn waterpoort. Er waren ooit vijf. De overgebleven waterpoort, die dateert uit 1613, is het symbool van Sneek. Men vindt de waterpoort dan ook terug als beeldmerk op vele Sneeker producten. Zeer bekend is het waterpoortlogo van het watersportkledingmerk Gaastra.

Stadhuis
Het stadhuis van Sneek is een bijzondere bezienswaardigheid. Van origine stamt het uit 1550, maar in latere jaren werd het stadhuis uitgebreid. Ook daarna is er nog vele malen aan verbouwd. In 1760 heeft het zijn weelderige rococo-vormen gekregen. Uiteindelijk heeft het stadhuis het fraaie uiterlijk gekregen zoals vandaag de dag nog te bezichtigen is.

Info: http://sneekholland.nl/nl/