De Waag

De Waag - LeeuwardenDe Waag is in 1595 tot stand gekomen en was tot 1884 het centrum van de boter- en kaashandel. Hierna werd de handel voortgezet in de zogenaamde Beurs, nu bibliotheek en ANWB-kantoor.

 

 

De Oldehove

oldehoveHet Italiaanse Pisa heeft een scheve toren, maar ook Leeuwarden. In 1529 werd begonnen met de bouw van de toren. Toen de bouwers op tien meter hoogt waren, zakte de toren naar één zijde. De bouwmeester, Jacob van Aaken, besloot dit te corrigeren door loodrecht verder te gaan, zodat er een knik in het bouwwerk ontstond. De in aanbouw zijnde toren bleef zakken. In 1531 stierf van Aaken. Van verdriet, zo wil de overlevering. Het stadsbestuur wilde koste wat kost een grote hoge toren, dus werd de bouw voortgezet. In 1533, toen de tweede trans klaar was, kwam men tot de conclusie dat doorgaan echt geen zin had. De bouw werd stop gezet. In 1595 werd de naastliggende oude Sint Vitus-kerk afgebroken. Wat is blijven staan, is dus de scheefgezakte en nooit voltooide 40 meter hoge toren met zijn 183 treden die in de zomer voor het publiek opengesteld is.

Fries Museum

fries museumAan de Turfmarkt in Leeuwarden vindt u het beste wat Friesland ooit voortbracht en voortbrengt. Naast de permanente exposities zoals de Hindelooper kamers en de kunstschattenkelder is er in dit grote museum veel ruimte voor wisselende tentoonstellingen van contemporaine kunstenaars.

  • 1
  • 2