Historisch Centrum Leeuwarden


Het HCL is vrij toegankelijk voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. U kunt er exposities bekijken, zomaar wat sneupen in het informatiecentrum, of zelf een bepaald onderzoek doen. Ook kunt u activiteiten bijwonen die het HCL regelmatig voor het publiek organiseert.
Het HCL bewaart documenten over Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Boarnsterhim, zoals archieven, foto’s, prenten, stadsplattegronden en bouwtekeningen. Er is ook een uitgebreide bibliotheek aanwezig en een verzameling films. Ook de gemeentelijke kunstcollectie valt onder het beheer van het HCL, evenals het nabij gelegen Pier Pander Museum en de Oldehove.

Info: http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/

Aqua Zoo Friesland
Aqua Zoo Friesland is met de uitgebreide diercollectie, de natuurlijke uitstraling van het park en de bijzondere dierverblijven waar bezoekers tussen de dieren lopen, het leukste dagje dierentuin van Noord-Nederland. Sta onder water neus aan neus met zeehonden, laat je omringen door los klauterende dwergapen en wandel over het strand met pinguïns; unieke momenten die je niet snel zult vergeten!

Tapirs en capibara’s duiken recht voor je neus het water in, beermarters klimmen over boomstammen boven je hoofd en wallabies springen voor je voeten langs. Je staat van verbluffend dichtbij oog in oog met ocelotten en nergens anders kun je op minder dan een meter afstand imposante zeeberen bewonderen.

In het Naturama kun je overdekt kennismaken met reptielen, amfibieën en insecten uit de hele wereld en lekker griezelen tussen ratten en vogelspinnen in de Griezelgrot.

Info: http://www.frieslandzoo.nl/

Natuurmuseum Fryslân
Het Natuurmuseum Fryslân is in 1923 ontstaan. Zoals zoveel natuurmusea is ook dit museum ontstaan uit particulier initiatief. Enkele Leeuwarder natuurliefhebbers staken de koppen samen en besloten dat het hoog tijd werd dat er in Leeuwarden een natuurmuseum zou komen.

De belangrijkste initiatiefnemer was Gerrit Bosch (in de volksmond Fûgeltsje Bosch geheten). In 1923 riep de toen dertigjarige Bosch alle natuurliefhebbers in Friesland op om zich in te zetten voor de oprichting van een Natuurhistorisch museum. Zijn eigen collectie van ‘ongeveer 150 opgezette vogels, 100 vogelhuiden en enkele zoogdieren’ was het begin. Op dit moment (2014) bevat de collectie ruim 280.000 voorwerpen.

Het museum heeft in de eerste jaren een zwervend bestaan gekend. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het museum in het gebouw in de Heerestraat. Daar heeft het tot 1987 gezeten. Tegen die tijd was het museum volkomen uit z’n krachten gegroeid en werd het hoog tijd dat er een nieuw onderkomen werd gevonden.

Info: http://www.natuurmuseumfryslan.nl/

Keramiekmuseum Princessenhof

Samen met het Fries Museum vormt het Princessehof een organisatie van twee zelfstandige musea. De organisatie van de beide musea bestaat uit ongeveer 65 medewerkers met een gezamenlijke omvang van ongeveer 50 fte, verdeeld over 9 afdelingen. Daarnaast wordt gewerkt met circa 100 vrijwilligers.

Missie
Keramiekmuseum Princessehof vertelt verhalen over keramiek uit Azië en Europa aan een brede groep van kunst- en cultuurliefhebbers. Het museum presenteert daarvoor een eigentijds en publieksgericht programma, al dan niet in samenwerking met (inter)nationale partners.

Info: http://www.princessehof.nl/

Gezellig centrum

stille zijdeHet centrum van Leeuwarden wordt gekenmerkt door vele monumentale panden, winkels en horecabedrijven met gezellige terrasjes. Van de vele stegen is de Nieuwesteeg de meest nostalgische. In dit winkelstraatje oefenen enkele ambachtslieden hun vak uit.

 

Prinsentuin, paleistuin

prinsentuinDe Prinsentuin is in de Gouden Eeuw, de 17-de eeuw, door de stadhouderlijke familie gesticht en is aan het begin van de negentiende eeuw door de koninklijke familie geschonken aan de inwoners van Leeuwarden. Sinds het eind van de achttiende eeuw is de Prinsentuin een openbaar stadspark. Hiermee is het park het oudste in zijn soort van Nederland. Er staat een ‘orkestschelp’ (muziektent) in de Prinsentuin uit 1881. Verder heeft de Prinsentuin een etablissement waar gegeten en gedronken kan worden, genaamd ‘De Koperen Tuin’. Dit etablissement is genoemd naar de roman van de schrijver Simon Vestdijk.

  • 1
  • 2