Museum Hindeloopen

Drie eeuwen geleden groeide Hindeloopen uit tot een belangrijke handelsstad. De stad had een grote vloot van ruim 100 schepen die de wereldzeeën bevoeren. Nog steeds is Hindeloopen een aantrekkelijke stad om te bezoeken. Vele oude karakteristieke woningen zijn bewaard gebleven. Ook de haven en de structuur van de stad met zijn smalle straatjes zijn een bezienswaardigheid.
In Museum Hindeloopen zijn de sporen uit het rijke verleden van het voormalige Zuiderzeestadje op een smaakvolle wijze tentoongesteld. In meerdere vertrekken maakt de bezoeker kennis met de Hindelooper klederdracht, het Hindelooper schilderwerk en de interieurs. Ook aan de visserij, de koopvaardij en de toenmalige haven wordt in het museum uitgebreid aandacht besteed. Een bezoek aan Hindeloopen zonder een ontmoeting met het roemrijke verleden, zoals in het museum gepresenteerd, is een gemiste kans.
Info: http://www.museumhindeloopen.nl/

Schipperswoningen

schippers woningIn de maanden van oktober tot en met februari, wanneer de schippers aan wal bleven, woonden de schippers van de grote vaart in de fraaie huizen aan onder andere de Nieuwstad. Echter, wanneer de kostwinners weer voor het woelige sop kozen, verbleven de vrouwen en kinderen in de zogenaamde likhuizen. Deze lagen in de tuinen van de prachtige huizen van de zeelieden. De mooie commandeurswoningen, de schipperswoningen, zijn nog steeds te bewonderen in de vele fraaie straatjes van Hindeloopen. Ze hebben een aantal karakteristieke kenmerken als prachtige tuitgevels en in de top vaak twee horizontale Friezen met vlechtingen. Dit zijn vormen van siermetselwerk van rode en gele steen. Bovendien zijn in de top van de gevel veelal ovale vensters te zien.

Schaatsmuseum

schaatsmuseumAan de Kleine Weide ligt het omstreeks 1900 gebouwde huis, met zijn gladde rode Groninger steen, waarin het Eerste Friese Schaatsmuseum is gevestigd. In het museum is de grootste collectie aan schaatsen (o.a. uit 300 v. Chr.!) te bewonderen. Uiteraard ontbreekt de rijke historie van de Elfstedentocht niet. Elfstedentochtliefhebbers mogen dit museum dan ook niet missen!

Atelier Glashouwer

Schilderkunst HindeloopenHindelooper kunst is een speciale stijl van beschilderde meubelen, wanden en objecten. De stijl is kleurrijk en bestaat uit sierlijke bloemmotieven, bijbelprenten en zee taferelen. Dit schilderen is ontstaan rond 1650 en was in die tijd zeer populair in de zogenaamde “kapiteinshuizen” in Hindeloopen. De stijl van schilderen ligt in de lijn van de late renaissance en de vroege barok van het Nederlandse noorden. Dit is te herkennen aan het gebruik van de acanthus plant, het imitatiemarmer en voorstellingen uit de Griekse mythologie. De belangrijkste ondergrondkleuren zijn rood, blauw, wit en groen.

Info: http://hindeloopen.com/nl/

De kerk van Hindeloopen

Kerk HindeloopenDe kerk van Hindeloopen, met het opschrift boven de deur: “Des Heeren woord Met aandacht hoort: Komt daartoe met hoopen Als Hinden-loopen.”